Vlinders

In de moestuin en onze omgeving komen verschillende dagvlinders voor. Een aantal die je in de moestuin en daarbuiten tegen kunt komen zijn hier onder te bewonderen. Je ziet steeds zoveel mogelijk de vlinder, de eitjes die de vlinder legt, de rups die uit het eitje komt en pop waarin de rups veranderd voor deze weer een vlinder wordt.  Het eistadium duurt 1-3 weken, het rupsstadium; de rups vervelt doorgaans 5 tot 6 keer, het popstadium kan van 8 dagen tot 4 jaar duren.

Dit gevolgt door wat info van http://www.vlindernet.nl/ . Hier kun je ook meer informatie vinden. Dat kan ook op b.v  http://www.wikipedia.nl/ , http://www.vlinderstichting.nl/

Vlinders eten nektar uit vele bloemen en zuigen soms vruchtensap uit afgevallen fruit. Maar wist je ook dat de rupsen van een bepaalde vlinder heel kieskeurige eters zijn!  Ze lusten echt niet alles hoor, ze eten maar van één of en paar soorten planten. Zonder deze planten kunnen ze niet leven.

Brandnetels, wij mensen vinden dit vaak maar een lastige prikkende plant, wellicht kun je er anders tegen aankijken als je ontdekt dat de brandnetel voor de rupsen van meerdere vlinders, als voedsel, van levensbelang is.


Atalanta

Deze trekvlinder kan in Nederland tussen april en november worden waargenomen. Vanuit Zuid-Europa trekken de vlinders ieder jaar richting het noorden; ze brengen hier in de zomer een nieuwe generatie voort. In het najaar worden, vooral langs de kust, vaak groepjes trekkende atalanta's waargenomen die weer terugkeren naar het zuiden. (Zie ook de website over de film Go, Butterflies, Go!.)
Behalve op nectarplanten wordt de atalanta in het najaar ook vaak aangetroffen op rottend fruit en op bloedende bomen.

De vlinder legt de eitjes op de grote brandnetel en soms de kleine brandnetel. De rups eet alleen van deze plant.


Dagpauwoog

De vlinder is te zien van eind juni-oktober en na de overwintering van begin maart-eind mei in één generatie. Ze voeden zich met nectar van verschillende soorten planten. In het voorjaar houdt het mannetje een territorium bezet.

De vlinder legt de eitjes op de grote brandnetel. De rups eet enkel van deze plant. Hoe kieskeurig kun je zijn.


Distelvlinder

Deze trekvlinder kan in Nederland tussen april en oktober worden waargenomen. Vanuit Zuid-Europa trekken de vlinders ieder jaar richting het noorden; ze brengen hier in de zomer een nieuwe generatie voort. In het najaar trekt een gedeelte van de vlinders weer terug naar het zuiden, de rest sterft hier. De vlinders worden veel op nectarplanten aangetroffen, maar niet op rottend fruit.

De vlinder legt de eitjes vooral op de akkerdistel, gewone klit en grote brandnetel. Dit zijn de enige planten waar de rups van eet.

 
Gehakkelde Aurelia

Van maart-oktober zijn de vlinders te zien, in twee elkaar overlappende generaties. Ze voeden zich met nectar van verschillende planten en drinken ook van plassen of mest; in het najaar zijn ze geregeld aan te treffen op rottend fruit.

De rupsen eten vooral van de grote brandnetel en ook op de hop, de iep, de ribes en de wilg.

 
Kleine Vos

De vlinder vliegt in febrauri-oktober, in twee elkaar overlappende generaties. De vlinders voeden zich met nectar van verschillende soorten planten. Het mannetje houdt vanaf het middaguur een territorium bezet. De vlinders vertonen veel zwerfgedrag.

De eitjes worden gelegd op de grote brandnetel, het enige voedsel van de rupsen.


Koninginenpage

Eind april-half juni en begin juli-half september zijn de vlinders te zien van twee generaties. In warme jaren vliegt er mogelijk een derde generatie in oktober. De koninginnenpage wordt vaak bij heuveltoppen gezien waar mannetjes en vrouwtjes elkaar ontmoeten; dit gedrag wordt 'hill-topping' genoemd. Het is een van de grootste vlinders in Nederland

De eitjes worden door de vlinder vooral gelegd op  peen (ook de gekweekte vorm); daarnaast worden ze ook gelegd op andere schermbloemigen, zoals bevernel, engelwortel, pastinaak en venkel. De rups eet aleen hiervan. Vorig jaar heb ik deze grote fladderaar op de bloeiende venkelplant in onze tuin mogen zien.

 
Koolwitje

In eind april-half juni en begin juli-begin september, zijn deze vlinders te zien, in twee generaties; soms een derde generatie in september en oktober. De vlinders vertonen in sommige jaren trekgedrag.

De eitjes worden gelegd op zowel wilde als gekweekte kruisbloemigen, waaronder look-zonder-look, zandraket,
zeekool, damastbloem (in tuinen) en de naam zegt het al, op allerlei koolsoorten (in moestuinen). De rupsen eten enkel  deze planten, ze lusten ze wel rauw.

 

Landkaartje

 

De vlinders zijn te zien rond half april-eind juni en begin juli-half september in twee generaties. De vlinders zoeken vooral 's morgens en laat in de middag naar nectar. De mannetjes verdedigen een territorium of maken patrouillevluchten langs een bosrand; in de middag scholen de mannetjes vaak samen bij een opvallende struik.

De eitjes worden gelegd op jawel de grote brandnetel. Alleen van deze plant eten de rupsen.

 

contextimg

Koken met Sahize

Smakelijk en gezellig samen eten in de Straatkamer of verzorging van uw feest met lekkere hapjes. Lees meer
contextimg

Bijen in de tuin

Er is op woensdag 30 mei een imker op bezoek geweest in de Straatkamer.Lees meer en foto's
contextimg

PSV Street-Leage 2012

De Winaar is; Basisschool Karel de Grote   Lees meer
contextimg

Burendag 2012

De burendag is op zaterdagmiddag 22september 2012 vanaf 14.00 uur en georganiseerd door buurtbewoners in samenwerking met Woonbedrijf                       De uitnodiging