Vogelwandeling

Foto's en informatie over vogels in het Genderdal Gewapend met  verrekijker en regenkleding zijn we met de groep op pad gegaan in de wijk en in het Severijnepark. Ook hebben we stilgestaan bij het vogelproject aan de Schubertlaan.

Onderweg hebben we meerdere soorten vogels gezien en gehoord.  De Eend met jongen op de Gender maakte dat alle verrekijkers direct te voorschijn kwamen.  Kinderen en volwassenen hebben Harrie de hemd van het lijf gevraagd.

Hieronder kun je zien en lezen welke vogels er zoal in het Genderdal te zien zijnInfo samengesteld door Vogelkenner Harrie

Vogels op en rond het water

De Wilde eenden zijn er en natuurlijk ganzen, maar die zijn ook vaak aan de kant waar ze op het gras grazen. Op het water zijn ook vaak Meerkoeten die veel op Waterhoentjes lijken. Je kunt de Meerkoet herkennen aan zijn witte vlek op het voorhoofd en de Waterhoen aan zijn rode voorhoofd.
Kokmeeuwen met de chocoladebruine kop komen vissen vangen, maar ze broeden ergens anders in de omgeving van Eindhoven.
De Fuut is een vogel die altijd op het water is en die er zelfs broedt op een drijvend nest.
Misschien komt er ook een Blauwe Reiger op bezoek en wellicht ook Knobbelzwanen.

 

Wilde Eenden  (50 - 60 cm)                      Kopmeeuw  (35 - 39 cm)

 

                       

Blauwe Reiger   (84 - 102 cm)                          Knobbelzwaan (140 - 160 cm)

 

Fuut (46 - 51 cm)

 

 

Meerkoet  (36 - 42 cm)                             Waterhoen (27 - 31)

 

Vogels in de bomen en struiken van het Severijnpark

In de bomen fladderen de meesjes rond en op het gras zoeken de merels naar wormen net als de zanglijster maar die zie je niet zo vaak.
Zwarte Kraaien, Kauwtjes en Eksters zoeken ook graag naar voedsel op het gras net als de Houtduiven. Maar al deze vogels zijn ook vaak in de toppen van de bomen, om te slapen of te rusten.

Als je goed kijkt in de bomen zijn er Boomklevers en Boomkruipers, ze zijn wel klein dus het is niet gemakkelijk om ze tussen de bladeren te zien. De Boomkruiper, zijn naam zegt het al, kruipt vaak langs de stam omhoog op zoek naar allerlei insecten. De Boomklever zit vaak wat hoger en loopt ook op de takken.

Verder is er vaak de Vlaamse Gaai met zijn blauw/zwarte vlek op de vleugel en een blauw voorhoofd.
En dan natuurlijk de spechten, de Grote Bonte Specht is vaak in een boom en de Groene Specht zie je ook wel op het gras rond lopen op zoek naar mieren.

De Vink en de Groenling zitten ook vaak wat hoger in de bomen terwijl de Heggenmus, Roodborst, Winterkoning, en Zwartkop veel in het struikgewas onder de bomen te vinden zijn.
Een vogeltje die je vaak hoort is de Tjiftjaf die heel veel zijn eigen naam roept. En de gezellig kwetterende Spreeuwen zullen er ook wel zijn.

 

  

Koolmees  (14 cm)                                       Pimpelmees (11 cm)

 

  

Merel (24 cm)                                 Zanglijster (21 cm)

 

 

Roodborstje (13 cm)

 

    

Zwartkop Mannetje  (14 cm )                        Zwartkop Vrouwtje (14 cm) 
                                                                        Heeft 'n rood-bruin kopje

 

 

Heggenmus  (14 cm)                               Winterkoninkje  (10 cm)

 

               

Boomklever (13 cm)                                                          Boomkruiper (12 - 13 cm) 

 

 

Ekster (40 - 51 cm)                                Vlaamse Gaai  (34 cm)

 

   

Zwarte Kraai (44 - 51 cm)                           Kauw  (30 - 34 cm)

 

 

Houtduif  (38 - 43 cm)                                       Vink  (15 cm)

 

 

Groenling  (15 cm)                                    Spreeuw (21 cm)

 

Tjiftjaf  (11 cm)

 

                

Groene Specht  (30 - 36 cm)                               Grote Bonte Specht  (23 - 26 cm)

 

Vogels in de straten van de wijk

In de straten en rondom de huizen vind je net als in het Severijnpark de Zwarte kraaien, Kauwen, Merels, Mezen, Houtduiven, Tjiftjaf, Roodborst, Heggenmus, Winterkoning, Spreeuw. Verder is daar ook de Huismus te vinden als er voldoende nestgelegenheid is onder de dakpannen, de Turkse Tortel met zijn lachende roep broedt ook vaak in wat hogere coniferen in de tuin en in deze tijd van het jaar scheert ook de Gierzwaluw boven de huizen en eet de insecten uit de lucht.
Gierzwaluwen zijn eigenlijk altijd in de lucht en ze broeden in dunne spleten bij gebouwen/huizen. Gierzwaluwen zijn te herkennen aan de sikkelvormige vleugels.

 

 

Turkse Tortel  (31 - 33 cm)                         Gierzwaluw  ( 16 - 17 cm)

 

  

Huismus Mannetje  (14 - 15 cm)                      Huismus Vrouwtje  (14 - 15 cm)

 

Vogelwandeling woensdag 08 mei 14.00u Straatkamer


Wat: Samen op vogelverkenning in het Genderdal met Harrie, een heuse vogelkenner.

Wie: Allen uit de Vivaldistraat eo en huurders van Woonbedrijf in Gestel buiten de Ring zijn welkom.
         Voor kinderen onder de 8 jaar zorgt u zelf voor begeleiding door een volwassene. Deelname op eigen Risico.

Waar: 14.00u Straatkamer Vivaldistraat 90

Kosten: € 0,50 pp. Voor wat lekkers wordt gezorgd.

Meenemen: Als je hebt een verrekijker
en natuurlijk ook je opnieuw te vullen waterflesje, dat je hebt gekregen tijdens de opening van het Moestuinseizoen 

  

 

 

  

 

 

   

 

contextimg

Koken met Sahize

Smakelijk en gezellig samen eten in de Straatkamer of verzorging van uw feest met lekkere hapjes. Lees meer
contextimg

Bijen in de tuin

Er is op woensdag 30 mei een imker op bezoek geweest in de Straatkamer.Lees meer en foto's
contextimg

PSV Street-Leage 2012

De Winaar is; Basisschool Karel de Grote   Lees meer
contextimg

Burendag 2012

De burendag is op zaterdagmiddag 22september 2012 vanaf 14.00 uur en georganiseerd door buurtbewoners in samenwerking met Woonbedrijf                       De uitnodiging