Schoolactiviteiten

Basisschool Karelde Grote is in onze buurt gevestigd als onderdeel van het Spilcentrum Genderdal.
In het model Spilcentrum staan de maximale ontwikkelingskansen van elk kind centraal. Kinderen vormen de spil van het centrum. Elk kind is van belang. In een Spilcentrum worden ten minste peuterwerk, opvang en basisonderwijs samengebracht in één centrum. Er ontstaat voor kinderen van 0-12 jaar en hun ouders een aantrekkelijke voorziening waarin spelen en leren worden geïntegreerd.  lees meer

contextimg

Koken met Sahize

Smakelijk en gezellig samen eten in de Straatkamer of verzorging van uw feest met lekkere hapjes. Lees meer
contextimg

Bijen in de tuin

Er is op woensdag 30 mei een imker op bezoek geweest in de Straatkamer.Lees meer en foto's
contextimg

PSV Street-Leage 2012

De Winaar is; Basisschool Karel de Grote   Lees meer
contextimg

Burendag 2012

De burendag is op zaterdagmiddag 22september 2012 vanaf 14.00 uur en georganiseerd door buurtbewoners in samenwerking met Woonbedrijf                       De uitnodiging